CÂU CHUYN CA CHÚNG TÔI

Chúng tôi rt t hào và hng thú vì chúng tôi là phòng tp Yoga Bikram đu tiên ti Vit Nam. Hơn 14 năm qua,  tôi cm thy mình quá may mn khi có cơ hi được dy và góp phn chia s rng rãi v loi hình yoga ph bin nht trên thế gii này.
T New Zealand đến Úc và M cũng như Canada và mi đây nht là xuyên sut c châu Âu, tôi thường dy Bikram yoga vi 26 tư thế và hai bài tp điu hòa hơi th, cho tt c hc viên t mi quc tch và mi tng lp xã hi.
Tôi đã đi chu du trên toàn thế gii, và gi Hà Ni tr thành mái m gia đình ca tôi. Vi mt người M gc Vit như tôi thì điu này còn hơn c vic làm ăn kinh doanh. Tôi mong được chia s loi hình tp luyn thay đi cuc sng mt cách kì diu này đến vi các bn.
Chào mng các bn đến Bikram Yoga.
Giáo viên
Tú Nguyn